Mơ thấy sét đánh điềm tốt hay xấu – Đánh số gì chuẩn nhất?